Téměř zapomenutý houpací kůň

Muzeum Jiříkov získalo nový hlavní exponát – "kráčejícího" houpacího koně. A "kráčející" houpáč není ledajaký houpací kůň!

Jiříkovský houpací kůň je funkční replikou světově patentovaného unikátu pocházejícího z prvorepublikového Georgswalde, tedy dnešního Jiříkova. Žádný z exemplářů koně, vyrobených počátkem 20. století zde v Jiříkově se na rozdíl od světového patentu z roku 1927 nedochoval. Avšak patent houpacího koně s popisem "CONRAD HOFMANN OF BEZIRK SCHLUCKENAU, CZECHOSLOVAKIA, CHILD´S ROCKING-HORSE" zmíněná desetiletí bezpečně přečkal a po svém znovuobjevení před několika lety se stal základem pro rekonstrukci a zhotovení repliky koně.

Pod zmíněným patentem téměř zapomenutého houpacího koně je podepsán Konrád Hofmann, v obci a kraji známý jako stavitel a obchodník se dřevem a stavebními materiály. To on zde v Jiříkově tyto houpací koně vyráběl a svého času se zabýval i jejich prodejem.

Cože je na tomto houpacím koni tak zajímavého? Je to právě jeho pohybový aparát. Tento koník se stejně jako ostatní houpací koně dokáže houpat sem a tam, ale kromě toho se ještě za pomoci důmyslného speciálního mechanismu dokáže pohybovat z místa vpřed i vzad - umí "kráčet"! Houpací koně s pohybem jsou celkem běžní, ale jiříkovský houpací kůň se dokáže pohybovat bez pomoci koleček! Jeho pohyb umožňuje důmyslný systém čtyř výkyvných houpacích ližin, tedy dvou jejich spřažených dvojic, řízený mechanismem světově patentovaným roku 1927.

   

Aby vynikla výjimečnost tohoto houpacího koně, byla sestavena typologie houpacích koní (jiná není známá). Podle ní jde o houpacího koně typu B2b, tedy koně s pohybem vpřed i vzad bez pojezdu. Patenty obdobných koní, nebo i patenty z nich vycházející lze hravě dopočítat zpaměti. Jiříkovský patent však patří k nejstarším a stal se základem mnohých pozdějších mechanismů. Čím více vpravo dole v tylopogii houpacích koní, připočteme-li 20.léta minulého století, tím více unikátnější. Připojíme-li k tomu zmínku o unikátním světově patentovaném pohybovém mechanismu, pak již není více co dodat.

Realizaci tohoto jedinečného projektu pro jiříkovské muzeum finančně i výrobně plně podpořila firma RETOS VARNSDORF s.r.o. .

galerie    reference    rešerše houpacího koně    domů