Textilní historie

    V Jiříkově bylo prý plátenictví provozováno již od 14.století. Teprve později, v roce 1751, se v obci objevuje Christian Salm, který zdokonaluje způsob výroby plátna a navázuje obchodní kontakty se Španělskem, Anglií a Amerikou. O něco později, kolem roku 1800, se v Jiříkově objevuje vícero firem, které se zabývají plátenictvím a tkaním. Jsou to např. Rowland & Osborne, Johann David Wendler & synové, Edmund Holfeld v Novém Jiříkově, nebo Josef Ulbrich – fabrikant s plátnem.


    Některé z těchto firem nepůsobilo dlouho. Jejich existenci ovlivňovalo mnoho faktorů. Nejen II.světová válka a pozdější přesídlení německého obyvatelstva, ale i dřívější válečné konflikty, jako např. napoleonské války, přispívaly k množství firem a továrníků. Existenci firem po roce 1806 ovlivnila také změna v systému plateb. Do této doby se obchodovalo stylem ´tady jsou peníze, tady je zboží´. Touto dobou ale už začínala dnes známá platba na účet. Třetím faktorem ovlivňujícím existenci firem byly státní bankroty. Státní bankrot 1811 např. způsobil ztráty v kurzu 4:1.


    Ještě v roce 1931 existují v Jiříkově firmy Arno Müller se svou mechanickou tkalcovnou koberců, ktalcovny May & Holfeld a Lorenz Hans, mechanické tkalcovny Robert Holfeld a Eduard Diessner a mechanická tkalcovna  čalounění a dek Reinholda E.Holfelda. Po roce 1945 byly některé tkalcovny v provozu pod názvem Bytex. I v roce 2012 existuje v Jiříkově firma zabývající se tkaním koberců.

zdroj: J.Wagner; Erinnerungen an Georgswalde,  2 díl, volně upraveno

domů