Lázně

Jiříkov a lázně, jde to dohromady? Ale ano, jde. Léčebný pramen byl v tehdejším Georgswaldu objeven roku 1816 panem Ferdinandem Langhansem, tehdejším vlastníkem domu 204. Dva roky po objevení pramene a provedení všech chemických analýz byly zřízeny lázně, sestávající ze šesti místností. Voda se ohřívala v kotli a potom se distribuovala do lázeňských prostor. Byly prokázány léčebné úspěchy. Roku 1863 byly hrázděné lázně nahrazeny kamennými.

(podle vyprávění pana Reinholda Richtera)

dodnes existující dům č.p.204/1 v Rumburské ulici (foto 2009)

                   

čerpáno z Erinnerungen an Georgswalde, Band 2

domů