Jiříkov (Georgswalde)

Starý Jiříkov (obvykle pouze Jiříkov), obec, 1¾ hodiny východně od Šluknova a ¾ hodiny severně od Rumburka, v mělkém údolí, obklopen vrcholky, má 605 domů a 4499 obyvatel, 1 c.k. hraniční celní úřad. Je zde pěkný farní kostel sv.Jiří, postavený roku 1725 hraběnkou Ernestínou Harrachovou, s krásným oltářem od Dominika Josefa Kindermanna, škola, dobře zařízený hostinec, nazývaný „Městský soud“, a 3 mlýny. Způsob obživy zdejších obyvatel je jako v celém okolí, totiž tkalcovství; toto město je obzvláště proslavené svými jemnými plátny, kterých se zde vyrábí mnoho druhů, vedle všech dalších druhů pláten; vedle toho jsou zde barvírny a továrny na zpracování bavlny a nitě. Počet zdejších továrníků je 40, živnostníků 260 a vcelku se zde zabývá výrobou uvedeného zboží přes 1000 dělníků, které je uváděno dílem továrníky, dílem některými z dvaceti obchodníků do všech provincií monarchie a na trhy.

1.března 1830 byl nově organizován zde se již dříve nacházející institut pro chudé, a toho času vlastní základní kapitál 6688 zlatých. Díky tomu je podporováno 118 chudých podle měřítka jejich potřeb. Roku 1818 zde byly zřízeny na minerálním prameni, který se ukázal jako léčivý, lázně. Tyto jsou čile navštěvovány; stav pramene je ale neznámý. Jiříkov vznikl, zdá se, počátkem 17.století; tehdy vlastnili Jiříkovští dřevěný protestantský modlitební stánek; roku 1756 obdržela obec od Marie Terezie tržní právo; konají se tu 2 jarmarky, které ale nemají velkou důležitost, a jsou navštěvovány asi 80 prodavači; a každé úterý trh. – V sousedství Jiříkova se těží rašelina, a nedaleko odtud, na hranici Saska, je prapůvod Sprévy. Pod zdejší faru spadají: - Nový Jiříkov, 71 domů, 509 obyvatel, západně od předešlého a s ním sousedící; je zde mlýn; obec je obydlena tkalci. – Filipov, ¼ hodiny východně od Jiříkova, 109 domů, 716 obyvatel, na Sprévě.… - Loučné, 88 domů, 613 obyvatel, severovýchodně od předešlého,  a s tím sousedící, zde je c.k. privátní továrna na plátno a bavlněné zboží Josefa Pohla, vedle toho vícero malých továrníků a podnikatelů, kteří celkem zaměstnávají přes 400 osob. – Fukov, 129 domů, 690 obyvatel, …

Johann Gottfried Sommer: Království České, Litoměřický okres, 1833

Starý Jiříkov 605 domů a 4499 obyvatel, Nový Jiříkov, 71 domů, 509 obyvatel, Filipov, 109 domů, 716 obyvatel, Loučné, 88 domů, 613 obyvatel = celkem 873 domů, 6337 obyvatel

počasí v sousedním Ebersbachu

http://www.jirikov.cz/uvod/historie.htm

další        domů