expozice 9 - knihy a jiné publikace

kniha: Kanonikus a. h. Jakob Kasper, ein Lebensbild des Studenten- und Waisenvaters, zugleich ein Beiblatt zur jüngsten Geschichte von Georgswalde, gezeichnet von Johann Röttig. *** 1916 ***

           

Kniha z roku 1916 pojednávající o kanovníkovi Jakobu Kasperovi, krerý značnou část svého života působil v Jiříkově, tehdejším Georgswalde. Zde se zasloužil o založení sirotčince (institutu pro chudé), dnešního Dětského domova se školou v Čapkově ulici. Nemalá část knihy pojednává právě o Jiříkově.

   

publikace: Heimat und Adreßbuch der Stadtgemeinde Georgswalde *** 1931 ***

           

Místní publikace z roku 1931 obsahuje místopisná data, čísla popisná a osoby v nich žijící, jmenný rejstřík firem a velké množství reklam. V Jiříkově to opravdu žilo!

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do    http://kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowUnit.do?id=3571&author=

Školní atlas *** 1915 ***

       

Školní atlas z roku 1915. Tyto atlasy se od minulosti moc obsahově nezměnily. Mění se jen hranice vyobrazených států a jejich názvy. Věřili byste, že uprostřed dnešního Slovenska se nacházely Maďarské Krušné hory? Na třetím foto zleva mapa Rakousko-Uherska, k němuž jsme v tomto roce ještě patřily. Minulý rok vypukla první světová válka. Za tři roky vznikne 28.10 samostatné Československo.

zpěvník 1915

               

expozice    domů