Vzpomínky na Georgswalde

Autorizovaný překlad 1. části 1. dílu manuskriptu "Vzpomínky na Georgswalde". Vyšlo v listopadu 2022. Toto zásadní dílo o minulosti města a kraje sepsal v první polovině 20. století učitel a později i ředitel zdejší základní školy Josef Wagner. Wagnerovo dílo mělo spatřit světlo světa již v roce 1946 během oslav 600 let existence obce, které se ale ze známých historických důvodů nekonaly. 

Překlad knihy s jejím současným vydáním lze pokládat za jakýsi dar muzea v Jiříkově a překladatele knihy občanům města, regionu ale i dalším, a zvláště pak zájemcům o historii kraje.   

Malonáklad, 157 stran, 3 listy příloh. Lze objednat v muzeu v Jiříkově. ISBN 978-80-11-02474-1. Česky. Cena 17,- €.  

"Vzpomínky na Georgswalde" i další knižní tituly z muzejního fondu najdete na odkazu Knihy. 23 pověstí a lidových vyprávění z Georgswaldu a jeho okolí z 2. dílu knihy najdete na odkazu Pověsti. Více o rodině pana Wagnera se dozvíte na odkazu Příběh oranžové macešky.

Vzpomínky na Georgswalde - Díl I., 1. část - obsah 

Obsah 

 • Obsah
 • Předmluvy knihy ................................................... str. 3
  • Předmluva překladatele ................................................... str. 3
  • Původní předmluva autora knihy, pana Josefa Wagnera ................................................... str. 4
  • Předmluva pana Konráda Wagnera, nejmladšího autorova syna ................................................... str. 6
  • Poloha, krajina a půdní podmínky ................................................... str. 7
  • Poloha Georgswalde ................................................... str. 9
  • Obyvatelé Georgswaldu - Georgswaldští ................................................... str. 12
 • Obecná historie ................................................... str. 19
  • Obecná historie do roku 1482 ................................................... str. 19
  • Wiprecht z Groitzsche ................................................... str. 20
  • Jindřich, nejstarší, Wiprecht prostřední a Bertha ................................................... str. 20
  • 1482 – 1618 ................................................... str. 24
  • 1618 – 1638 ................................................... str. 35
  • 1638 – 1945 ................................................... str. 36
 • Místní památky ................................................... str. 39
  • Sídliště ................................................... str. 39
 • Doba náboženských válek ................................................... str. 43
  • Pořádek v rozsouzeních na panstvích Tolštejnu a Šluknově ................................................... str. 49
  • Po protireformaci ................................................... str. 77
  • „Nouze boří zábrany“ ................................................... str. 79
 • Harrachská doba od 1721 do 1848 ................................................... str. 86
  • My Marie Terezie z Boží vůle ................................................... str. 88
  • My Marie Terezie z Boží vůle II ................................................ str. 90
  • My Josef druhý z Boží milosti, zvolený ................................................... str. 91
  • My František I. z Boží milosti ................................................... str. 92
  • Jmenování starosty při trhu v Georgswalde ................................................... str. 99
  • Význam dvanácti nocí ................................................... str. 109
  • Soudům ve Starém Georgswalde! ................................................... str. 110
  • Protokol d. d. soudu ve Starém Georgswalde ze dne 9. srpna vyhotovený v přítomné době ................................................... str. 113
  • Výkaz peněžního účtu za chudé lidi ................................................... str. 119
  • Seznam domů Dolní obce (Niedergemeinde) v roce 1824 ................................................... str. 123
  • Přehled právních předpisů výběru mýta ................................................... str. 133
  • Poznámka za čarou ................................................... str. 142
  • Generální nařízení ................................................... str. 144
  • Seznam robotujících povozníků ................................................... str. 147
  • Soupis zahradníků ................................................... str. 148
  • Soupis materiálu pro stavbu školy ................................................... str. 148
  • Propouštěcí dekret ................................................... str. 156
  • Malý slovníček některých pojmů ....................................... str. 157

stav ke dni 15.11.2022 

domů