vodní mlýny Dolního Jiříkova

Již publikace J.G.Sommera o Království Českém z roku 1833 zmiňuje v obci Starém Jiříkově, obvykle pouze Jiříkově, tři mlýny. Jde přitom o tři mlýny ležící na levé odnoži jiříkovského potoka, zvané Mühlbach - tedy "Mlynářský potok", v části obce zvané Dolní Jiříkov, známé jako horní, střední a dolní mlýn; pozn.: k dolnímu mlýnu se váže zajímavá pověst. Žádný z těchto mlýnů dnes již nestojí a vlastně je už ani nic nepřipomíná; dohledali jsme ale jejich původní polohu a během téměř detektivní práce zjistili mnoho zajímavého.

Pověst z dolního mlýna je datovaná rokem 1670. O mlynáři ze středního mlýna existuje zmínka z roku 1727, kdy musel zmiňovaný zaplatit šest říšských tolarů pokuty za týrání své ženy. Další zmínka o dolním mlýnu (roku 1843 má č.p.110) pochází z roku 1800 a vztahuje se k obnově kamenné cesty vedoucí kolem něj. Účetní doklad z roku 1851 uvádí z Jiříkova (středního) mlynáře Johanna Mildnera z domu č.p.132 a pana Franze Salma, mlynáře z č.p.166. Týž doklad uvádí v souhrnném přehledu ve Starém Jiříkově 3 mlýny. (Není přitom vyloučeno, že mlýnů tu v historii bylo víc. Bavíme se tu o roce 1851 - o ´nedávné´ historii!)

 
obr.1 - orientační foto polohy horního mlýna   obr.2 - střední mlýn - nákres možné polohy obr.3 - střední mlýn - orientační foto možné polohy

Je tu ale několik záhad. Je tu budova č.p.161; na mapě z roku 1843 až příliš připomíná mlýn. Horní mlýn je v témž roce značen č.p.202. Budova 161 vyhovuje 100 metrové toleranci, stojí ale mnohem víc vlevo od značené polohy. Není vyloučené ani přečíslování obce s nezachováním původních čísel popisných. Muselo by k němu ale dojít mezi lety 1843 a 1851. Kde tedy byly dolnojiříkovské vodní mlýny? Zdá se, že nejmenší záhadou je mlýn třetí, dolní mlýn. Jeho poloha podle mapy i podle dohledaných skutečností souhlasí. Víme kde to bylo. Zřejmě přitom šlo o mlýn s mlýnským kolem umístěným vlevo od hlavní budovy.

   
  obr.4 - dolní mlýn - nákres obr.5 - dolní mlýn - orientační foto  

Horní mlýn, který dokládá obr.1 nedokazuje v dnešní době nic. Je tu jen místní názvosloví, které zní, ´v blízkosti horního mlýna´ a zmínka dřívějších obyvatel o tom, že ´zde stával mlýn´. Víme, kde to bylo.

Střední mlýn je stále tak trochu záhadou. Polohu z obr.2 a 3 je nutné brát s rezervou - s tolerancí nějakých 100 metrů. Místní názvosloví, které zní ´v blízkosti středního mlýna´ napovídá, že mlýn někde v těchto místech opravdu stával. Nesouhlasí ale čísla popisná a zcela nesouhlasí ani zákres v záchytné mapě z roku 1843. Chybí na něm znak mlýna. Záhady jsou tu ale od toho, aby se řešili. A malinké tajemství neuškodí. Anebo ho zkuste vyřešit sami...

Shrnutí: je známa poloha dolního a horního mlýna v Dolním Jiříkově; není přesně známa poloha středního mlýna.

zpět k mlýnům    domů