jiříkovské větrné mlýny

Není tajemstvím, že v Jiříkově stával větrný mlýn. Účetní doklad z roku 1851 uvádí pana Davida Wendlera z č.p.255, majitele větrného mlýna. Týž doklad uvádí v souhrnném přehledu Starého Jiříkova jeden větrný mlýn. Jde o Wendlerův větrný mlýn, který vyhořel na počátku 20.století - roku 1907; o tomto požáru se dochovalo očité svědectví. Jaké ale bylo překvapení, když v souvislosti s požárem Wendlerova mlýna zazněla zmínka o druhém požáru, tentokrát Röttigova, nebo také Teichsacherova větrného mlýna. Röttigův-Teichsacherův větrný mlýn vyhořel o jeden rok dříve, roku 1906. Po roce 1900 tedy byly v Jiříkově hned dva větrné mlýny, nikoli jeden!

Wendlerův větrný mlýn

zpět k mlýnům    domů