Velká válka a Jiříkov

Také naše město nebylo ušetřeno Velkou válkou (1914-1918).

"Sarajevské výstřely poznamenaly všechny a zasáhly obyvatele jako blesk z čistého nebe. Když dorazila zpráva o zavraždění korunního páru - bylo to jednoho nádherného nedělního odpoledne - byly okamžitě přerušeny všechny oslavy a zábavy. Došlo k zemskému smutku. Všichni propadli do nejhlubší sklíčenosti. Časem se veřejné mínění zklidnilo. V následujících týdnech totiž vídeňská vláda nepodnikla žádné obzvláštní kroky. Když tu dorazila zpráva o předložení ultimata v Bělehradě rakouským vyslancem svobodným pánem Giselem von Gieslingen. Už nebylo pochyb, že příštích několik hodin rozhodne o válce nebo míru. Odpoledne 25.června ještě rozšiřovaly telegramy a letáky zprávy, že Srbsko pravděpodobně rakouskému ultimatu vyhoví. Nebyla to pravda. V šest hodin večer ultimatum vypršelo a ani odpověď ministerského předsedy Pašiče Rakousko neuspokojila. O hodinu později rakouský vyslanec ze Srbska odcestoval a následující ráno byly všude vylepovány velké žluté plakáty. Válka. Byla nařízená částečná mobilizace armády. Mobilizaci všude vyvolávali policisté doprovázení bubeníky. Nebylo to však potřeba. Zpráva se o tom rozšiřila rychlostí blesku! Všude se tvořily skupinky lidí. Den sv.Anny roku 1914 nikdy nezapomenou ti, kteří ho vědomě zažili. Už v odpoledních hodinách byli po obci vidět rezervisté se svými kufry, kteří pospíchali na zastávky, aby se vydali ke svým jednotkám. Hlavní část branců se na cestu vydala následující ráno. Od vyhlášení mobilizace uplynulo 24 hodin. Mnohé brance doprovázely ženy s dětmi, rodiče i sourozenci. Mnohým připadalo loučení těžké, obecně ale málokdo myslel na něco zlého. “Za pár týdnů budeme zase doma!” Nikdo nemyslel na strádání. ... Domů se nakonec z války nevrátilo 317 branců. Ve dvou případech padli otec se synem, ve třech případech tři bratři a v osmi případech dva bratři. Čtyři navrátilci byli vyznamenáni zlatou medailí za statečnost ale počet stříbrných a bronzových medailí za statečnost není znám."

Zdroj veškerých informací: J.Wagner, Erinnerungen an Georgswalde, díl 1; překlad © Mgr.Vladimír Matička

Padlé syny obce připomínají některé jejich fotografie umístěné v muzeu.

Roku 1920 bylo ve "Svazu zraněných ve válce, vdov a sirotků" registrováno 78 vdov, 132 sirotků a 178 zraněných. V roce 1928 byl na hřbitově ve Šluknovské ulici zřízen památník připomínající okolnímu světu jména těch, kteří vytáhli do války a již se nevrátili.

V muzeu Velkou válku dále připomínají kromě jiného pruský vojenský pásek s přezkou z roku 1916, americká tornistra CANVAS PRODUCTS CO.1918 a rakouské vojenské vyznamenání VITAM ET SANGVINEM 1916.

aktualizace 31.10.2020

    domů