šelakové desky

V muzejním fondu se nachází nemalé množství bezvadných hratelných šelakových desek.

Šelakové desky (šelaky) jsou předchůdci desek vinylových a jejich zásadním nedostatkem byla a je jejich křehkost.

Proto u nich dochází při časté manipulaci k jistým ztrátám, neboť velmi často praskají.

Standardní šelaková deska se přehrává dnes neobvyklou rychlostí 78 otáček za minutu.

Muzejní fond obsahuje desky od 24 výrobců, kde je v našem případě drtivou většinou zastoupen

tuzemský výrobce Supraphon, ale nechybí ani takový výrobci, jako jsou Homocord, Kristall, La Cigale,

nebo Parlophon, či Societa Italiana di Fonotipia.

šelakové desky z našeho fondu    domů