rodné a křestní listy

Georgswalde/Jiříkov

               

Rumburg/Rumburk    Zeidler/Brtníky

   

církevní písemnosti    domů