Tímto prohlašujeme, že nejsme členy žádného hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka nebo takového, které hlásá národnostní, rasovou či třídní zášť vůči jiné skupině osob, ani taková hnutí nepodporujeme.

I.část

Pojmy jako 2.SVĚTOVÁ VÁLKA, MNICHOVSKÁ DOHODA, ODSUN anebo BENEŠOVY DEKRETY vzbuzují na obou stranách naší ČESKO-NĚMECKÉ hranice rozporuplné asociace. A není divu. Všechny tyto pojmy se sebou úzce souvisí, prolínají se a vzájemně se doplňují.

Jasná a zřejmá problematika toho, kdo je hodný, kdo je zlý, zase tak jasná není. Zlo mnohdy jako zlo nevypadá; stejně tak dobro.

Georgswalde, nynější Jiříkov, bylo v první polovině 20.století prosperující průmyslové město. - Tedy do roku 1914 bylo Georgswalde městysem, v roce vstoupení Rakousko-Uherska do Světové války byl tento městys povýšen císařským dekretem Františka Josefa I. na město.

Přeshraniční vztahy zde nikdy v minulosti nebyly problémem. Už tehdy zde fungovala taková malá Evropská unie, takový malý Schengen. Nebylo problémem žít v jednom městě v jednom státě na jednom kraji hranice a pracovat za ní. Lidé z Georgswalde tu běžně pracovali v Ebersbachu, nebo Neugersdorfu, a naopak. Města zde byla tak propojená, že tehdejší Georgswalde nemělo ani vlastní nádraží. Město totiž využívalo nádraží sousedního Ebersbachu - a nádraží v Ebersbachu mělo označení Bahnhof Ebersbach-Georgswalde.

Problém zvaný Sudetští Němci vznikl v roce 1918 vznikem Československa. Kromě nich se tento problém týkal ještě národnostních menšin Maďarů a Rusínů. Tento problém nebyl nikdy vyřešen a v podstatě již tehdy bylo "zaděláno" na Mnichov.

Zlom pak přišel v roce 1918 se vznikem Československa. Pohyb přes hranice již nebyl tak jednoduchý, jako dřív a v té době začalo docházet i k jedné z prvních vln osidlování pohraničí Československa. O této době se toho v tomto smyslu mnoho nepíše, ale tehdejší obyvatelé Sudet to tehdy vnímali jako první vlnu "českého útlaku".

Tímto prohlašujeme, že nejsme členy žádného hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka nebo takového, které hlásá národnostní, rasovou či třídní zášť vůči jiné skupině osob, ani taková hnutí nepodporujeme.

dále    domů