oddací listy

Georgswalde/Jiříkov    Zeidler/Brtníky

       

Alt Ehrenberg/Staré Křečany    Rumburg/Rumburk

       

církevní písemnosti    domů