Kontakt:

Mgr.Vladimír Matička

Tylova 1056/4

40753 Jiříkov

e-mail: info@muzeumjirikov.wz.cz

Reference:

Děčínský deník, 14.8.2012

Sächsische Zeitung, 22.10.2012

http://www.naszesudety.pl/?p=artykulyShow&iArtykul=10288

1.Muzejní noc