Hřbitovy Starého a Nového Jiříkova, Loučného a Filipova a jejich památníky

Městská aglomerace Jiříkov-Filipov v sobě skrývá, resp. skrývala, mnoho hřbitovů a památníků.

       

O jednotlivých hřbitovech bychom se zde chtěli rozepsat. Do dnešního dne jsme v počtu hřbitovů napočítali 6.

1. hřbitov ve Filipově,

2. hřbitov v Jiříkově starý,

3. hřbitov v Jiříkově současný,

4. starý Jiříkov, Antonínova ulice,

5. hřbitov v Jiříkově nejstarší,

6. hřbitov v Jiříkově u kostela sv.Jiří

domů