Vzpomínky na Georgswalde

V současné době vzniká z iniciativy muzea autorizovaný překlad 1.dílu manuskriptu "Vzpomínky na Georgswalde". Toto zásadní dílo o minulosti města a kraje sepsal v 1/2 20.století Jiříkovský učitel a později i ředitel zdejší základní školy Josef Wagner. Wagnerovo dílo mělo spatřit světlo světa v roce 1946 během oslav 600ti let existence obce, které se již ze známých historických důvodů nekonaly.

Kniha vyšla roku 1957 prvně v tehdejší NDR a překlad tohoto díla si snad již konečně v brzkých letech bude možné přečíst také v českém jazyce. Kniha totiž byla a je psaná německy a pan Wagner byl s celou svojí rodinou jako sudetský Němec, stejně jako absolutní většina zdejších obyvatel, odsunut z území tehdešího Československa dne 25. června roku 1945 a jeho dílo putovalo s ním. 

Původní "Vzpomínky na Georgswalde" (v originále "Erinnerungen an Georgswalde") byly vydány v roce 1957 v Dürrhennersdorfu a roku 1967 v Hann.Mündenu (oba díly). "Vzpomínky na Georgswalde" i další knižní tituly z muzejního fondu najdete na odkazu Knihy. 23 pověstí a lidových vyprávění z Georgswaldu a jeho okolí z 2. dílu knihy najdete na odkazu Pověsti

Vzpomínky na Georgswalde - Obsah 

Obsah - aktuální stav ke dni 20. 12. 2021

 • Poloha Georgswalde ...................................................................... str. 8
 • Obyvatelé Georgswaldu - Georgswaldští ................................................... str. 11
 • Obecná historie do roku 1482 ................................................... str. 18
  • Wiprecht z Groitzsche ................................................... str. 19
 • 1482 – 1618 ................................................... str. 23
  • Hugold von Schleinitz ................................................... str. 23
  • Soudní příkaz Georga von Schleinitz z roku 1539 ................................................... str. 34
 • 1618 – 1638 ................................................... str. 34
  • Otto von Starschädel ................................................... str. 34
 • 1638 – 1945 ................................................... str. 35
  • Hrabě Philipp von Dittrichstein ................................................... str. 37
 • Místní památky ................................................... str. 38
  • Sídlo ................................................... str. 38
 • Doba náboženských válek ................................................... str. 43
  • Zpráva z budyšínské soudní knihy z roku 1430 ............... str. 46
  • Pořádek v rozsouzeních na panstvích Tolštejnu a Šluknově ................................................... str. 48
 • Po protireformaci ................................................... str. 76
 • Harrachská doba od 1721 do 1848 ................................................... str. 84
  • My Marie Terezie z Boží vůle (I.) ................................................... str. 86
  • My Marie Terezie z Boží vůle (II.) ................................................... str. 88
  • My Josef druhý z Boží milosti ................................................... str. 89
  • My František I. z Boží milosti ................................................... str. 90
  • Jmenování starosty při trhu v Georgswalde ................................................... str. 96
  • Význam dvanácti nocí ................................................... str. 105
  • Počasí podle lidové moudrosti
  • Soudům ve Starém Georgswalde!
  • Staré č. p. 349 (nové č. p. 402)
  • Protokol d. d. soudu ve Starém Georgswalde ze dne 9. srpna vyhotovený v přítomné době .......... str. 113
  • Seznam domů Dolní obce v roce 1824 ................................................... str. 119
  • Přehled právních předpisů výběru mýta ................................................... str. 130
  • Poznámka za čarou
  • Generální nařízení - pokud jde o imigraci zahraničních řemeslníků do Saska ......... str. 143
  • Robotujícími povozníky byli: ................................................... str. 146
  • Soupis zahradníků ................................................... str. 147
 • 1 8 4 8 - 1 9 1 8 ................................................... str. 157
 • První světová válka
 • 1918 až 1938 – čas Čechů
  • Spolky a sdružení
  • Průmysl, obchod a řemesla
  • Přehled majitelů domů ve Starém Georgswalde ................................................... str. 163
  • Přehled majitelů domů v Novém Georgswalde
  • Místní část Wiesenthal ................................................... str. 186
  • Uliční přehled
 • Bolestná léta
  • Lípa osudu

EGW_2021_5.pdf

stav ke dni 20. 12. 2021 

domů