Domy - historie Jiříkovských domů

I po dlouhých letech je stále ještě možné dohledat historii některých Jiříkovských domů.

Jde přitom zpravidla o historii předválečnou, mnohdy zapomenutou, opírající se stále ještě o výpovědi pamětníků a v rodinách tradované vyprávění.

V tomto oddíle bychom se o tuto historii chtěli podělit.

část I.

domů